Photos - Gentle Arts of Self Defence

Judo Grading 1998
Judo Grading 1998

1998 Denis Judo Grading - Grading panel including Shihan Bill Cadoo and Shihan John Dalmedo

Shodan Judo Grading 1998
Shodan Judo Grading 1998

1998 Shodan Judo Grading Ipswich - Denis Arthy and Shihan Bill Cadoo

2012 BB Grading 04.jpg
2012 BB Grading 04.jpg

Bloomfield Dojo

Judo Grading 1998
Judo Grading 1998

1998 Denis Judo Grading - Grading panel including Shihan Bill Cadoo and Shihan John Dalmedo

1/34